Land of Hope´s kamp mod overtro   

Land of Hope er førende i kampen mod overtro, som bekæmpes med uddannelse og oplysningsarbejde. Det er et langsigtet arbejde, men vi kæmper utrætteligt, så ingen børn kommer til at lide under voksnes overtro i fremtiden.

 

Troen på heksekraft

Oplysningskampagner som katalysator for udvikling  

I løbet af det sidste årti er hekseanklager mod børn i Nigeria steget dramatisk, især i delstaten Akwa Ibom, hvor Land of Hope´s børnecenter ligger. Det er en kompleks blanding af sociale, økonomiske og religiøse årsager, der ligger bag væksten i troen på heksekraft og sort magi. Hvis man skal bekæmpe overtroen, skal man derfor have fat i selve kernen af problemet, og den ligger ude i de fattige landsbyer, hvor Land of Hope laver oplysningsarbejde. 

Land of Hope arbejder ud fra den overbevisning, at uddannelse har afgørende betydning for kommende generationers evne til at opbygge et samfund. Vi tror på, at uddannelse er det mest effektive våben i kampen mod overtroen. 

I Nigeria bruger vi derfor meget tid på Advocacy Work, som kort fortalt betyder oplysningsarbejde. Advocacy handler generelt om at tale andres sag overfor lokale og nationale myndigheder, så de bliver stillet til regnskab og lever op til deres ansvar over for de fattigste grupper i et samfund. Det handler også om at hjælpe de berørte befolkningsgrupper, så de kender til og forstår deres rettigheder og kræver dem opfyldt. Vi arbejder for, at vores oplysningskampagner fremmer de udviklingsprocesser i Nigeria, som er nødvendige for at bekæmpe overtroen.  

Hvorfor bliver børn beskyldt for at være hekse? 

Beboerne i de fattigste områder i Akwa Ibom føler sig svigtet og marginaliseret af regeringen, som ikke gør noget for at uddanne og udvikle disse samfund. Børnene har en ustabil skolegang, og overtroen er dybt indgroet i den afrikanske kultur, hvilket giver næring til junglelov, overtro og uvidenhed. Familierne leder efter en forklaring på deres fattigdom eller på pludselige dødsfald, og frygten for det onde og det overnaturlige kan være så stærk, at den fortrænger kærligheden til barnet, som bliver gjort til syndebuk. Endelig udnytter en del af vækkelseskirkerne overtroen til at bedrive djævleuddrivelse, som de tjener gode penge på det. Lokale præster står derfor bag størstedelen af hekseanklager mod børn i staten.  

Vi tror på, at uddannelse er det mest effektive våben i kampen mod overtro.

Dialog og forståelse 

Oplysning om børns rettigheder

Når vi besøger disse områder i forbindelse med vores oplysningskampagner, handler det derfor først og fremmest om at skabe en platform for dialog, hvor vi oplyser om overtro, vigtigheden af uddannelse og børns rettigheder. Mange ved eksempelvis ikke, at det er ulovligt at beskylde børn for at være hekse og kan give op til 15 års fængsel. Omvendt er hekseanklager ikke en problematik, som regeringen beskæftiger sig med, selvom guvernøren i Akwa Ibom med loven ’Child Rights Act’ fra 2003 gjorde hekseanklager til en ulovlig og kriminel handling.  

Det hjælper derfor ikke at løfte en pegefinger overfor de uvidende landsbybeboere, som i årevis er blevet efterladt til sig selv. De er uuddannede og kender ikke engang til deres egne basale rettigheder. Det er derfor vigtigt, at vi også lytter til deres frustrationer og giver støtte for at styrke deres stemme over for regeringen, som i sidste ende er ansvarlig for at skabe udvikling i de berørte områder. 

Hjemmebesøg giver børnene styrke  

En vigtig del af vores oplysningsarbejde er det, som vi kalder hjemmebesøg, hvor børnene kommer på besøg hos deres nærmeste familie. Børnene savner naturligvis deres forældre og søskende, og det er vores fornemmeste opgave, at de bevarer en tæt relation til dem. Det kan virke uforståeligt for mange at tage børnene med tilbage til den landsby, hvor de blev udstødt, tortureret og efterladt til sig selv. Det er dog meget sjældent, at hekseanklagerne kommer direkte fra børnenes egne forældre. Når et barn bliver udråbt til at være en heks, kommer denne beskyldning ofte fra enten en onkel, bedstemor, stedmor/stedfar, naboer, folk fra landsbyen eller præsten, som tjener penge på hekseuddrivelser. Børnene genser måske nogle af de personer, som var med til at slå dem, og det kan skabe utryghed, men vores børn er så seje. Vi har flere gange oplevet, hvordan børnene er gået ind i deres hjemlandsby med overskud, selvtillid og sejr i blikket.  

Det er fantastisk at være vidne til, og familierne er meget glade for at se deres børn igen.  

Utrolige forvandlinger

Formålet med hjemmebesøgene er derfor også at ændre landsbyernes syn på overtroen ved at vise dem børnenes utrolige forvandlinger – fra at være udstødt, alene, beskyldt for at være heks, næsten tortureret til døde til at være sund, stærk, rask, dygtig i skolen med selvtillid og drømme for fremtiden. Vi beviser overfor hele landsbyen, at børnene ikke er hekse og at dem, som beskyldte dem for at være hekse, er blevet indoktrineret af enten præsten eller andre landsbybeboere. Børnene bliver langsomt men sikkert accepteret af lokalbefolkningen, når de ser deres utrolige forvandlinger. Det skaber grobund for accept og genintegration i lokalsamfundet, og flere af vores børn holder derfor også skoleferier hjemme hos deres familier.  

Det er et langsigtet arbejde og kræver, at børnene kommer på regelmæssige hjemmebesøg. Familierne kommer også ofte på besøg hos børnene på Land of Hope. Samtidig er det vigtigt, at familierne tager ansvar for børnenes hårde fortid og i samarbejde med os er med til at oplyse hjemlandsbyerne om børnenes rettigheder.  

Et familiebånd er meget stærkt i de afrikanske samfund, og selvom overtroen synes at splitte det bånd, skyldes det i bund og grund fattigdom og uvidenhed, som kun kan bekæmpes ved at udvide deres viden om verdenen og oplyse om overtro og vigtigheden af uddannelse.