Om Land of Hope

Land of Hope er en nonprofit organisation, der arbejder uafhængigt af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Vi driver Vestafrikas største børnecenter i den nigerianske stat Akwa Ibom. Her bor 93 børn, som er blevet beskyldt for at være hekse og gjort til syndebukke for voksnes fattige levevilkår. Vi kæmper for børnenes rettigheder til et godt liv.

Vores værdier

Uddannelse

Uddannelse er en grundlæggende ret for alle børn og én af de vigtigste forudsætninger for udviklingen af et barns personlighed, talenter og mentale og fysiske evner. Når vi redder udsatte børn, sørger vi for, at de kommer i skole i lokalsamfundet, så de bliver integreret med de andre lokale børn. På den måde viser vi lokalsamfundet, at børnene ikke er hekse. Land of Hopes personale arbejder også med børnenes faglige udvikling og støtter dem i deres individuelle potentialer. Det giver dem håb og ambitioner for fremtiden. Vi ønsker at ruste børnene til at tage aktiv del i den bæredygtige udvikling af deres samfund og i bekæmpelsen af den skadelige overtro.

Børns rettigheder

Det er en kriminel handling at anklage børn for hekseri. Det fastslår FN’s børnekonvention. Men verdens fattigste og mest udsatte børn kender ikke til FN’s konventioner eller national lovgivning om deres rettigheder. Så for at styrke børnene lærer vi dem om deres rettigheder, og om hvad de skal gøre, hvis nogen krænker dem. Vi uddanner ikke bare vores egne, men også de lokale børn og voksne samt myndighederne i at forebygge og gribe ind, hvis børns rettigheder krænkes.

Inddragelse 

Alle børn har ret til at blive hørt. På Land of Hope har vi oprettet Børnenes Parlament, hvor børnene selv fastsætter love og politikker for livet på Land of Hope. Vi støtter og opfordrer børnene til at udtrykke deres meninger, holde offentlige taler, tage initiativ og påvirke beslutninger, der har betydning for deres dagligdag. Børnenes Parlament fremmer børnenes trivsel og ansvarsfølelse. Vi tror på, at inddragelsen af børnene ruster dem til at træde ind i rollen som selvstændige og handlekraftige aktører i deres eget liv.

Udvikling

Fattige og overtroiske samfund har sjældent adgang til eller indflydelse på den lokale og nationale politik. De bliver svigtet og marginaliseret af regeringen, der ikke gør noget for at uddanne og udvikle dem. Denne type svigt giver næring til junglelov, uvidenhed, overtro og hekseanklager mod børn. Derfor er udgangspunktet for Land of Hopes oplysningskampagner en dialog, der styrker små lokalsamfunds position over for regeringen, som i sidste ende er ansvarlige for at uddanne befolkningen. Alle mennesker bør kende til og have indflydelse på beslutninger, der påvirker deres liv og levevilkår.

Vedholdenhed

Når vi oplever, at børn bliver hekseanklaget, udstødt og tortureret bløder vores hjerter. Vi lægger liv og sjæl i at redde udsatte ”heksebørn”, der ellers risikerer at dø. Men vi kan desværre ikke finde og redde alle børn i hele verden. Den virkelige forandring kommer først, når alle borgerne i verdens fattigste samfund lærer, at børn er uskyldige, og at ingen kan fødes som hekse. Den forandring vil tage lang tid, udvikle sig gennem generationer og kræve dialog, tålmodighed og en ukuelig tro på det gode i alle mennesker.

Troværdighed

Vores støttere må aldrig være i tvivl om, hvad deres støtte går til. Vi har et ansvar for at vise dem, at vores aktiviteter er i overensstemmelser med vores værdigrundlag. Derfor er det essentielt, at vi er åbne omkring, hvad vi gør, og hvordan vi gør det, så vores støttere kan have tillid til, at vi bruger deres penge fornuftigt. På vores hjemmeside offentliggør vi alle relevante informationer, herunder årsrapporter, vedtægter og årsberetninger.

Uafhængighed  

Land of Hope er en ikke-statslig nonprofit organisation. Det betyder, at vi er uafhængige af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Anja Ringgren Lovén stiftede Land of Hope i 2012.

This is Saviour when Land of Hope rescued him
Vision

En verden, hvor ingen børn lider under voksnes overtro

Alle børn er individer med ukrænkelige rettigheder. Vi kan kun opnå en varig forandring i verden, hvis vi ændrer de dybt forankrede overbevisninger, der findes i overtroiske samfund, som leder til hekseanklager mod børn.

Mission

Vi redder uskyldige børn fra udstødelse, tortur og død

Med omsorg, beskyttelse og uddannelse af børnene og deres lokalsamfund lægger vi grundlaget for en fremtid, hvor børn kan vokse op og være selvstændige, aktive og sociale individer, der bidrager til udviklingen.

Vi tager tålmodigt et skridt hver dag mod en sikrere og mere lovende fremtid for børn i hele verden