Privatlivspolitik

Vi behandler de oplysninger, du giver os i forbindelse med donationer, markedsføring og salg af merchandise med respekt for dit privatliv og efter gældende lovgivning. Det er meget vigtigt for os, at du kan have tillid til vores virke. I vores privatlivspolitik beskriver vi derfor vores tilgang til personoplysninger, og hvordan vi overholder gældende lovgivning og regler.

Dataansvar og vores kontaktoplysninger

Land of Hope er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er EU’s generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (GDPR) samt den danske databeskyttelseslov vedtaget den 17. maj 2018.

Har du brug for at komme i kontakt med os om det?

Land of Hope
Vintervej 111 st.
8210 Aarhus V, Denmark

CVR-nr.: 34752826

E-mail: info@landofhope.dk

Personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der identificerer eller kan identificere fysiske personer. Derfor er det vigtigt, at oplysningerne bliver behandlet sikkert og ordentligt, når du f.eks. har afgivet dem i forbindelse med en donation, tilmelding til foredrag eller event, tilmelding til nyhedsbrevet eller i forbindelse med køb af merchandise hos os.

Vi kan indsamle følgende oplysninger om dig afhængig af den konkrete omstændighed, og når det er relevant:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Bidragshistorik
 • Bidragstype
 • CPR-nummer
 • Betalingsoplysninger
 • Kampagnehistorik
 • Adfærdsinformation

Nogle oplysninger indsamler vi via cookies, når du bruger vores hjemmeside: landofhope.global

Vi behandler derudover oplysninger om vores samarbejdspartnere og sponsorer:

 • Virksomhedsnavn
 • Bidragshistorik
 • Bidragstype
 • Betalingsoplysninger
 • Citater og billeder af personer med udtalelser om sponsorat og samarbejde

Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet, vil vi orientere dig om det ved indsamlingen.

Formål med indsamling af personoplysninger

Når vi indsamler og behandler personoplysningerne, er det for:

 • At kunne håndtere din donation og eventuel fradragsindberetning til SKAT
  (til det formål behandler vi følgende almindelige personoplysninger: navn. adresse, e-mail, telefonnr., CPR-nr, betalingsoplysninger)
 • At kunne komme i kontakt med dig senere og informere dig om yderligere indsamlinger
  (til det formål behandler vi følgende almindelige personoplysninger: navn, adresse, e-mail, telefonnr., kampagnehistorik, bidragshistorik, bidragstype, adfærdsinformation)
 • At få din opmærksomhed på vores vigtige arbejde og skaffe flere støttere
  (til det formål behandler vi følgende almindelige personoplysninger: kampagnehistorik og adfærdsinformation)

Opbevaring og behandling af personoplysninger

Vi passer godt på dine personoplysninger, når vi indsamler dem. Oplysningerne er begrænsede til betroede medarbejdere i Land of Hope, og vi behandler kun personoplysninger om dig, som er relevante i forhold til det formål, vi har med behandlingen.

Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet af hensyn til bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Vi videregiver personoplysninger til SKAT, så du kan få skattefradrag af dine donationer, med mindre at du ikke har bedt om dette. Derudover videregiver vi personoplysninger til Nets i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftaler.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til oplysning og indsigt
Du har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har indsamlet, opbevarer og behandler om dig. Du har også ret til at få indsigt i de personoplysninger og få at vide til hvilket formål, de er indsamlet. Hvis personoplysningerne om dig er urigtige, har du ret til at få dem rettet.

Ret til rettelser og sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er korrekte. Begrænsningen består i så fald i, at vi kun må opbevare dine personoplysninger.

I visse tilfælde er vi retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende ifølge bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan også være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for din donation til Land of Hope. Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme dit ønske om f.eks. at blive slettet.

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om klageadgang og finde kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Privatlivspolitikken er senest opdateret 3. marts 2020