Generalforsamling 2023

Aarhus, den 1. maj 2023

Land of Hope afholder generalforsamling den 31. maj kl. 10.00-12.00

Den årlige generalforsamling afholdes

Sted: Frivilligcenter Aarhus, lokale 9
Adresse: Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C

Indkomne forslag til dagsorden sendes til jakob@landofhope.dk

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt redegørelse for støtte af projekter det kommende år.

3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning og godkendelse af årsrapport.

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Hele bestyrelsen er på valg og villige til genvalg.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

9) Eventuelt.