Generalforsamling 2024

Aarhus, den 22. april 2024

Land of Hope afholder generalforsamling den 29. maj kl. 11.00-13.00

Den årlige generalforsamling afholdes:

Sted: Frivilligcenter Aarhus (lokale 9)
Adresse: Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C

Indkomne forslag til dagsorden sendes til jakob@landofhope.dk

OBS: Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske til info@landofhope.dk senest 15. maj 

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt redegørelse for støtte af projekter det kommende år.

3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning og godkendelse af årsrapport.

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Hele bestyrelsen er på valg og villige til genvalg.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

9) Eventuelt.