Generalforsamling 2021

Aarhus, den 8. april 2021

Land of Hope afholder generalforsamling den 28. maj kl. 10.

Den årlige generalforsamling afholdes i Frivilligcenteret Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C kl. 10.00 med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt redegørelse for støtte af projekter det kommende år.

3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning og godkendelse af årsrapport

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Anja Ringgren Lovén, modtager genvalg. Eskild Christiansen, modtager genvalg for et år. Anders Stig Vestergaard, modtager genvalg.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

9) Eventuelt.